SaobraznostU skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Velteh Pro prihvata obavezu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori kupcu sa obrazloženjem odluke i predlogom rešavanja.

 

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Trgovac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci.

 

Garancija na saobraznost artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta, gps navigacija i laptopova), audio i video kablovi, iso konektori,... Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

 

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

 

Velteh Pro garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.

 

Velteh Pro odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

    1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

 

    2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

 

    3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

 

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, saglasno čl. 50. Zakona o zaštiti potrošača kao i da odgovara za nesaobraznost isporučene robe.

 

Za sve informacije možete nam pisati na: prodaja@velteh.rs

Poslednje sa bloga


Bluetooth zvučnici za muziku u pokretu

Za početak, odmah moramo da naglasimo da bluetooth zvučnici zapravo nisu velika investicija jer su njihove cene jako povoljne, naročito ako se uzme u obzir činjenica da sa njima zaista imate mnogo mogućnosti, kako kada su u pitanju muzika i ozvučenje, tako i kada je u pitanju komunikacija. Ali, neće...

3 načina da povežete svoj računar sa televizorom

Uvek je lepše i prijatnije kada nešto gledate na svom televizoru, nego kada sve gledate preko svog računara. Osim toga, uvek je i sama slika daleko bolja putem televizora, a i doživljaj je potpuniji kada se tako gleda film ili serija. Međutim, kod starijih verzija televizora to nije mo...