Garancija


Garancija je obaveza trgovca ili proizvođača (davaoca garancije), koja je preuzeta bez dodatne naknade da potrošaču vrati plaćeni iznos, izvrši zamenu ili popravku ili na drugi način postupi s robom, ako roba ne odgovara sadržini garantne izjave ili oglasa koji se na tu robu odnosio. Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Garantni list se izdaje u pisanoj formi i sadrži sledeće podatke: naziv i adresu davaoca garancije, roba na koju se garancija odnosi, sadržinu garancije i uslove za ostvarivanje prava iz garancije kao i tome da se garancijom ne utiče na prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru.

Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda se može, u zavisnosti od trenutka pojave nedostatka u funkcionisanju proizvoda, svrstati u jednu od sledećih kategorija

DOA – Dead on Arrival jeste reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja proizvoda u rad.

To u praksi znači sledeće: isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (uređaj nije kompletan), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost.

Ukoliko kurir ne sačeka da proverite paket rok za reklamaciju je 15 dana.

Ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku, u koliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužniste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.

Ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati e-mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.

Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.

U ovom slučaju, robu odnosite u maloprodaju gde ste uređaj kupili i gde ga možete reklamirati, ili neki od naših servisa. Ako ste uređaj kupili preko web-a, kontaktirate najbližu maloprodaju na telefonski broj koji se nalazi na našoj stranici i oni će Vas uputiti na kurirsku službu koja će da preuzme neispravan uređaj i dostave ga našoj službi reklamacija. Kao kupac imate pravo da uređaj reklamirate i direktno u ovl.servisu (podatak ko je ovl.servis za Vašu robu možete naći u nastavku ove stranice).

Reklamacija na oštećenu pošiljku

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

 

Prodavac (Velteh Pro) је dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija (KUPAC) u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Polazeći od odredbe člana 52. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da se prilikom zaključenja ugovora o prodaji robe uzdrži od upotrebe izraza „garancija“, ako na osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego što ima na osnovu odredbi o “saobraznosti“, što znači da Zakon o zaštiti potrošača pruža potrošaču zaštitu u roku od 2 godine od kupovine proizvoda.

Poslednje sa bloga


Bluetooth zvučnici za muziku u pokretu

Za početak, odmah moramo da naglasimo da bluetooth zvučnici zapravo nisu velika investicija jer su njihove cene jako povoljne, naročito ako se uzme u obzir činjenica da sa njima zaista imate mnogo mogućnosti, kako kada su u pitanju muzika i ozvučenje, tako i kada je u pitanju komunikacija. Ali, neće...

3 načina da povežete svoj računar sa televizorom

Uvek je lepše i prijatnije kada nešto gledate na svom televizoru, nego kada sve gledate preko svog računara. Osim toga, uvek je i sama slika daleko bolja putem televizora, a i doživljaj je potpuniji kada se tako gleda film ili serija. Međutim, kod starijih verzija televizora to nije mo...